Velkommen til Studie2.net close ×
+

Med musikproduktion som omdrejningspunkt, tilbyder vi professionelle pædagogiske udviklings aktiviteter, tilrettelagt og udført af pædagogisk personale.

“Musikpædagogik kan anvendes til mange former for udvikling”


Kognitiv udvikling

For individer med begrænset kognitivt funktions niveau kan vores aktiviteter være enormt berigende, resultaterne har været ganske entydigt i positiv retning. Styrkelse af hukommelse, opmærksomhed, sproglighed og generel evne til indlæring, eksisterer alle som omdrejningspunkter i vores  forskellige tilbud om pædagogisk musikproduktion. 

Identitets begrebet

Livskvalitet hænger tæt sammen med egen opfattelse af egen identitet, det er derfor vigtigt at opnå en positivt opfattelse af egen identitet. At få sin identitet bekræftet gennem beskæftigelse med det man også identificere sig selv med, har afgørende betydning for hvorvidt individets selvopfattelse bliver positiv, og der dermed opnås livskvalitet.

livskvalitet

Forskere definere Livskvalitet som gode, positive følelser om eget liv. Disse følelser er betinget af individets egne subjektive opfattelser af hvad der er meningsfuldt.  I arbejdet med paragraf borgere er det især vigtigt, konstant at afgrænse hvad disse subjektive opfattelser er. Det er blandt andet en af de ting vores tilbud mestrer at håndtere.   

Almen udvikling

Med musikpædagogiske tiltag kan mange almen pædagogiske behov efterkommes hos den enkelte, disse kunne blandt andet være Sproglig eller Socialkompetence udvikling. De pædagogiske aktiviteter vi udfører kan desuden også understøtte faglig udvikling inden for en række almindelige folkeskolefag, som dansk, engelsk og matematik. 


“Jennifer – Alt hvad du gør”


Hvem

Alle former for individer og borgere med behov for pædagogiske udviklings tiltag, uanset om de hører under en af servicelovens paragraffer.

Særligt interessant er det at de som normalt er uden for rækkevidde af andre projekter, tit tiltrækkes af vores anderledes aktiviteter.

Hvad

Målrettede arbejdsprocesser med sangskrivning, kompositioner og professionel musikproduktion, med et fremtidigt fælles produkt i sigte.

Ud fra Michael Husens teorier om identitet og det fælles tredje, skaber vi en arbejdsplatform hvor borgeren altid mødes ligeværdigt

Hvorfor

For at imødekomme den generelle ønskede udvikling for det enkelte individ, evt. som beskrevet i dennes handleplan.

Vi arbejder sammen med det i forvejen tilknyttede personale under forløbet, og i udarbejdelsen af det specifikke tilbud. 

Hvordan

Gennem didaktiske planlagte, pædagogfaglige forløb, skræddersyet til individet og som regel af længere varighed.

Tilbudet er som regel til enkelt personer, og ikke grupper, i enkelte tilfælde kan der oprettes en undtagelse hvor det giver mening.