Velkommen til Studie2.net close ×
+


Fælleskabet mellem deltagerne på vores Musikhold, er med til at danne rammen for både den pædagogiske og den faglige udvikling.

“Musikken kan motivere dem der ellers er udenfor rækkevidde”


vores Rækkevidde

Et alternativt tilbud, om at lave musik i vores professionelle lydstudie, har en anden pædagogisk rækkevidde, end de almene tilbud der ellers eksisterer. Med den rækkevidde sikrer vi, at individer, som ofte ellers ville blive tabt, stadigvæk udvikler de faglige og sociale kompetencer, som de er farezone for at gå glip af uden.

Selv motivation

Med musik som et fælles tredje for alle på holdet, skabes et dragende rum hvor den kreative udvikling får frit spil. Dette øger deltagernes egen evne til at holde sig motiveret, og vi oplever nærmest uden undtagelse, at deltagerene i vores pædagogiske tilbud altid er top motiverede, pligtopfyldende og mødestabile.

Faglig udvikling

på overfladen er det et musik tilbud, hvor vi arbejder vi med sangskrivning og indspilning af sange, men mellem linjerne handler det i langt højere grad om den enkelte deltagers tilegnelse af livskvalitets berigende kompetencer som f.eks. Skriftlig Dansk, sprog, matematik, Samfundsfag, IT, mm..

Socialt netværk

Vi vægter et godt kammeratskab, og Vi er ikke en gruppe af individualister, men derimod et regulært hold. Vi laver alle vores opgaver sammen, og overkommer alle vores udfordringer i fællesskab. Målet med denne tilgang er, at skabe et socialt netværk for deltagerne, som et bidrag til den enkeltes psykosociale velvære


Hvem

Alle former for individer og borgere med behov for pædagogiske udviklings tiltag, uanset om de hører under en af servicelovens paragraffer.

Særligt interessant er det at de som normalt er uden for rækkevidde af andre projekter, tit tiltrækkes af vores anderledes aktiviteter.

Hvad

Målrettede arbejdsprocesser med sangskrivning, kompositioner og professionel musikproduktion, med et fremtidigt fælles produkt i sigte.

Ud fra Michael Husens teorier om identitet og det fælles tredje, skaber vi en arbejdsplatform hvor borgeren altid mødes ligeværdigt

Hvorfor

For at imødekomme den generelle ønskede udvikling for det enkelte individ, evt. som beskrevet i dennes handleplan. Vi arbejder sammen med det i forvejen tilknyttede personale under forløbet, og i udarbejdelsen af det specifikke tilbud. 

Hvordan

Gennem didaktisk planlagte, pædagogfaglige forløb, skræddersyet til individet eller gruppen, og som regel af længere varighed.